Viešieji pirkimai

Sostinės sporto centras pažymi, jog Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad kiekvienas Viešojo pirkimo komisijos narys ar
ekspertas gali dalyvauti Viešojo pirkimo komisijos darbe tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.
Motyvai, kodėl pirkimai neatliekami naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (elektroniniu katalogu): centrinės perkančiosios
organizacijos kataloge nėra perkamų paslaugų pilna apimtimi.
Sostinės sporto centro viešųjų pirkimų komisijos sudarymas
Viešojo pirkimo komisijos ir organizatoriaus darbo reglamentas
Viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas
Sostinės sporto centro 2021 m. planuojami pirkimai nuoroda
Visi perkančiosios organizacijos skelbtini viešųjų pirkimų dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai yra skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (CVP IS) nuoroda
Papildoma informacija, susijusi su viešųjų pirkimų sutartimis ir jų įgyvendinimu nuoroda
Techninių specifikacijų projektai nuoroda
Įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitų sąrašas skelbiamas Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) nuoroda